Home » Sử dụng xe » Những dòng xe ngốn ít tốn tiền bảo dưỡng nhất

Những dòng xe ngốn ít tốn tiền bảo dưỡng nhất

Ít bệnh vặt và đồ thay thế rẻ, những dòng xe nào ngốn của bạn ít tiền bảo dưỡng nhất? Danh sách dưới đây đề cập tới các dòng xe khá quen mặt tại Việt Nam và có chi phí chăm sóc thấp nhất trong vòng 5 năm sử dụng theo đánh giá của Costumer Report năm 2014.

Thuộc phân khúc sedan cỡ trung cao cấp nhưng Hyundai Sonata Hybrid có mức chi phí bảo dưỡng trung bình trong 5 năm khá thấp với mức 4.298 USD. Dòng xe này cũng khá tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ lai xăng điện.
xe

QUESTION 13
Which three statements accurately describe Layer 2 Ethernet switches? (Choose three.)
A. Spanning Tree Protocol allows switches to automatically share VLAN information.
B. Establishing VLANs increases the number of broadcast domains.
C. Switches that are configured with VLANs make forwarding decisions based on both Layer 2 and Layer 3 address information.
D. Microsegmentation decreases the number of collisions on the network.
E. In a properly functioning network with redundant switched paths, each switched segment will contain one root bridge with all its ports in the forwarding state. All other switches in that broadcast domain will have only one root port.
F. If a switch receives a frame for an unknown destination, it uses ARP to resolve the address.
Correct Answer: BDE
Explanation
Explanation/Reference:
Microsegmentation is a network design (functionality) where each workstation or device on a network gets its own dedicated segment (collision domain) to the switch. Each network device gets the full bandwidth of the segment and does not
have to share the segment with other devices. Microsegmentation reduces and can even eliminate collisions because each segment is its own collision domain ->.
Note: Microsegmentation decreases the number of collisions but it increases the number of collision domains.
QUESTION 14
Where does routing occur within the DoD TCP/IP reference model?
A. application
B. internet
C. network
D. transport
Correct Answer: B
Explanation
Explanation/Reference:
The picture below shows the comparison between TCP/IP model & OSI model. Notice that the Internet Layer of TCP/IP is equivalent to the Network Layer which is responsible for routing decision

70-463 dumps

QUESTION 15
Refer to exhibit:Which two destination addresses will be used by Host A to send data to Host C? (Choose two.)
A. the IP address of Switch 1
B. the MAC address of Switch 1
C. the IP address of Host C
D. the MAC address of Host C
E. the IP address of the router’s E0 interface
F. the MAC address of the router’s E0 interface
Correct Answer: CF
Explanation
Explanation/Reference:
While transferring data through many different networks, the source and destination IP addresses are not changed. Only the source and destination MAC addresses are changed. So in this case Host A will use the IP address of Host C and
the MAC address of E0 interface to send data. When the router receives this data, it replaces the source MAC address with its own E1 interface’s MAC address and replaces the destination MAC address with Host C’s MAC address before
sending to Host C.
QUESTION 16
For what two purposes does the Ethernet protocol use physical addresses? (Choose two.)
A. to uniquely identify devices at Layer 2
B. to allow communication with devices on a different network
C. to differentiate a Layer 2 frame from a Layer 3 packet
D. to establish a priority system to determine which device gets to transmit first
E. to allow communication between different devices on the same network
F. to allow detection of a remote device when its physical address is unknown
Correct Answer: AE
Explanation
Explanation/Reference:
Physical addresses or MAC addresses are used to identify devices at layer 2.
MAC addresses are only used to communicate on the same network. To communicate on different network we have to use Layer 3 addresses (IP addresses) -> B is not correct.
Layer 2 frame and Layer 3 packet can be recognized via headers. Layer 3 packet also contains physical address ->.
On Ethernet, each frame has the same priority to transmit by default ->.
All devices need a physical address to identify itself. If not, they cannot communicate ->.

Toyota Yaris, mẫu sedan cỡ nhỏ của hãng xe Nhật có mức chi phí dành cho bảo dưỡng trung bình trong 5 năm khá thấp là 2.966 USD nhưng chi phí sửa chữa lại tương đối cao so với các đối thủ khi ở mức 1.272 USD. Bù lại dòng xe này có giá rất cạnh tranh tại Mỹ và khá tiết kiệm nhiên liệu.
xe

Kia Soul, dòng xe Hà khá tốn trong việc bảo dưỡng với mức trung bình trong 5 năm là 3.573 USD nhưng lại tiết kiệm trong việc sửa chữa với mức chỉ 653 USD.
xe

Chevrolet Spark, dòng xe nhỏ của GM có chi phí bảo dưỡng không cao với 2.602 USD nhưng lại khá tốn trong việc sửa chữa với 1.450 USD trong 5 năm.
xe

xe

xe

Kia Forte dòng sedan cỡ trung của Hàn Quốc có mức chi phí chăm sóc trong 5 năm khá thấp vào khoảng 4.050 USD trong đó chi phí sửa chữa thấp chi 661 USD.
xe

Chi phí bảo dưỡng của Kia Forte Koup khá cao khi ở mức 3.356 USD trong 5 năm nhưng bù lại chi phí sửa chữa và thay thế lại tương đối thấp với 672 USD. Dòng xe này có thiết kế khá cá tính với động cơ 2 lít công suất 201 mã lực.
xe

Kia Rio, đại diện đến từ Hà Quốc có mức chi phí dành cho bảo dưỡng và sửa chữa trung bình trong 5 năm ở mức 3.977 trong đó tiền sửa chữa là 639 USD còn tiền bảo dưỡng là 3.338 USD.

xe

Toyota Corolla là dòng xe đứng thứ 2 về khả năng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa xe với mức 2.671 USD tiền bảo dưỡng và 1.272 USD tiền sửa chữa trong 5 năm.

xe

Hyundai Accent là mẫu xe được đánh giá có mức chi phí bảo dưỡng thấp nhất. Trung bình trong 5 năm, dòng xe này cần 2.861 USD tiền bảo dưỡng và 612 USD tiền sửa chữa.

xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>